Sport & Support ondersteunt klanten op het gebied van een gezonde en duurzame leefstijl. Daarnaast is het doel om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om in beweging te komen. Met deze reden zijn we #BEWEEGREDEN gestart, vijf challenges per jaar met ieder een voorbereiding van acht weken. De eerste drie challenges waren een succes, de 21km trailrun, de heuvelrug 100 en de olympische afstand triathlon, maar nu gaan wij de challenge iets anders aanpakken. De Choose your Battle challenge is niet per definitie een fysieke challenge, het is een leefstijl challenge. Het is de bedoeling om acht weken lang een verandering in je gedrag vol te houden zodat dit zich kan ontwikkelen in een nieuwe, gezonde gewoonte.